අමරසිරි පීරිස් – Amarasiri Peiris

Uncategorised

අමරසිරි පීරිස් – Amarasiri Peiris

Posted On25th June 2017 0

 


පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


  1. Iki Gasa Handana – ඉකි ගසා හඬනා 
  2. Hanthanata Payana – හන්තානට පායන
  3. Iri Thalunu Wala – ඉරි තැලුණු වළා
  4. Kawruwath Na – කවුරුවත් නෑ
  5. Mage Punchi Rosa – මගේ පුංචි රෝස
  6. Minisa Marana Thunak – මිනිසා මරණ තුනක් 
  7. Oba Apple Malak – ඔබ ඇපල් මලක්
  8. Snehaye Nagarayayi – ස්නේහයේ නගරයයි
  9. Wala Athula – වළා අතුල
 

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com