ටෙලි නාට්‍ය ගීත – Tele Drama Songs

Artists

ටෙලි නාට්‍ය ගීත – Tele Drama Songs

Posted On24th June 2017 0

 

පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


  1. Ananthen Piyaba Awidin  – අනන්තෙන් පියාඹා ඇවිදින් (තරු කුමරා)
  2. Bora Wela Diyawela ( Heena Thibunata Kotiyak) – හීන තිබුනට කෝටියක් (හාරකෝටිය)
  3. Nidi Nena – නිදි නේනා ( දෙවන ඉනිම)
  4. Sanda Nidanna – සඳ නිදන්න ( දෙවන ඉනිම)

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com