පණ්ඩිත් අමරදේව – Amaradewa

Uncategorised

පණ්ඩිත් අමරදේව – Amaradewa

Posted On24th June 2017 0


පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


 

01. Babareku – බඹරෙකු – Karaoke Track Mp3

02. Danno Budunge – දන්නෝ බුදුන්ගේ – Karaoke Track Mp3

03. Gilem Obe Guna – ගිලෙම් ඔබේ ගුණ – Karaoke Track Mp3

04. Giman Harina – ගිමන් හරින – Karaoke Track Mp3

05. Kolomthota Netha – කොලොම්තොට නැත – Karaoke Track Mp3

06. Kumariyaka Pasalaba – කුමරියක පාසලඹ – Karaoke Track Mp3

07. Me Guru Pare – මේ ගුරුපාරේ – Karaoke Track Mp3

08. Mindada Hee Sara – මින්දද හීසර – Karaoke Track Mp3

09. Paloswaka Sanda – පාළොස්වක සඳ – Karaoke Track Mp3

10. Pawela Nil Walawe – පාවෙලා නිල් වලාවේ – Karaoke Track Mp3

11. Peenamukoo Kalugange – පීනමුකෝ කළුගඟේ – Karaoke Track Mp3

12. Ran Dahadiya – රන් දහඩිය – Karaoke Track Mp3

13. Re Duru Rata Me – රෑ දුරු රට මේ – Karaoke Track Mp3

14. Sanda Horen – සඳ හොරෙන් – Karaoke Track Mp3

15. Sannaliyane – සන්නාලියනේ – Karaoke Track Mp3

16. Sasara Wasana – සසර වසනතුරු – Karaoke Track Mp3

17. Tharu Arundathi – තරු අරුන්දතී – Karaoke Track Mp3

18. Wikasitha Pem – විකසිත පෙම් – Karaoke Track Mp3

19. Mala Ira Basina – මල ඉර බසිනා – Karaoke Track Mp3

20. Valithala Athare – වැලිතල අතරේ – Karaoke Track Mp3


මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com