ළමා ගීත – Lama Geetha

Artists

ළමා ගීත – Lama Geetha

Posted On24th June 2017 0

 

පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


 1. Akke Tikak Innako – අක්කෙ ටිකක් ඉන්නකෝ
 2. Akuru Maki Na – අකුරු මැකී නෑ 
 3. Amma Gena Walalu – අම්ම ගෙනා වළලු 
 4. Ape Amma Kolamba – අපේ අම්මා කොළඹ 
 5. Chooti Kurullani – චූටි කුරුල්ලනි
 6. Dan Niwadu Kale Hinda – දැන් නිවාඩු කාලෙ
 7. Danagaddi Awidinnata – දන ගාද්දි ඇවිදින්නට 
 8. Eya Konde Digata – ඇය කොන්ඩෙ දිගට 
 9. Hinchi Pinchi – හිංචි පිංචි හාවා 
 10. Kaluma Kalu – කලුම කලූ
 11. Malak Nela – මලක් නෙලා
 12. Midule Weli – මිදුලේ වැලි 
 13. Monawada Amme – මොනවද අම්මේ
 14. Pahana Thiya – පහන තියා
 15. Peli Peli – පේළි පේළි සැදී 
 16. Podi Kale Danga – පොඩි කාලේ දඟ
 17. Tak Ganawa – ටක් ගානවා ටික් 
 18. Udesanama Podi – උදෑසනම පොඩි අපි

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

www.000webhost.com